ReadyPlanet.com
dot dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


วันหยุด

 เทศกาลสงการนต์  2561

 

โรเชสเตอร์ หยุด 13  เมย. ถึง 16  เมย.  61

เปิดบริการ อังคารที่  17  เมย. 2561  

 

 สำหรับร้านค้า ต่างจังหวัด รหัส  5xxxx   โปรดดูตารางวันหยุดของบริษัทขนส่ง

H W L

      หยุด  11  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561

S P

      หยุด  11  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561

K S M

      หยุด  11  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561

นริศ เซอร์วิส

      หยุด  11  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561

P P

      หยุด  11  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561

N T C

      หยุด  12  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561

P I N

      หยุด  12  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561

P S

      หยุด  12  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561

P M

      หยุด  12  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561

P L

      หยุด  12  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561

P R

      หยุด  12  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561

สยามเฟิร์ส

      หยุด  12  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561 

ไปรษณีย์ไทย

      หยุด  12  เมย. ถึง 16 เมย. 61

       เปิด  17 เมย.  2561   

 

  

 
สำหรับร้านค้าสมาชิก

วิธีใช้งาน โปรแกรม Kiosk
ร้านค้าใช้บริการ
สินค้าใช้ในร้าน
Test Monitor
อบรมถ่ายภาพในร้าน
ของขวัญปีใหม่
ราคากลางCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

ทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105544000998 .โรเชสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 2046/12-15 .เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 Tel.02-7181263-7 Fax.02-7182334 E-mail service@123yim.com