ReadyPlanet.com
dot dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


วันหยุด

 จันทร์ที่ 23  วันปิยะมหาราช   โรเชสเตอร์  ไม่หยุด 

 

วันพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 60   โรเชสเตอร์  หยุด 1 วัน 

 สำหรับร้านค้า ต่างจังหวัด รหัส  5xxxx   โปรดดูตารางวันหยุดของบริษัทขนส่ง

K S M

      วันปิยะมหาราช จันทร์ที่  23 ตค.  ไม่หยุด

       งาน  วันพระราชพิธีฯ   พฤหัสที่ 26 ตค.   หยุด  1  วัน 

N T C

      วันปิยะมหาราช จันทร์ที่  23 ตค. หยุด  1  วัน

       งาน  วันพระราชพิธีฯ   พฤหัสที่ 26 ตค.   หยุด  1  วัน

P M

     วันปิยะมหาราช จันทร์ที่  23 ตค.  ไม่หยุด

      งาน  วันพระราชพิธีฯ   พฤหัสที่ 26 ตค.   หยุด  1  วัน

P L

     วันปิยะมหาราช จันทร์ที่  23 ตค.  ไม่หยุด

      งาน  วันพระราชพิธีฯ   พฤหัสที่ 26 ตค.   หยุด  1  วัน

P P

     วันปิยะมหาราช จันทร์ที่  23 ตค.  ไม่หยุด

      งาน  วันพระราชพิธีฯ   พฤหัสที่ 25 - 29 ตค.   หยุด  5  วัน.

H W L
    

      วันปิยะมหาราช จันทร์ที่  23 ตค.  ไม่หยุด

       งาน  วันพระราชพิธีฯ   พฤหัสที่ 26 ตค.   หยุด  1  วัน

S P

     วันปิยะมหาราช จันทร์ที่  23 ตค.  ไม่หยุด

      งาน  วันพระราชพิธีฯ   พฤหัสที่ 25 - 29 ตค.   หยุด  5  วัน.

P S

     วันปิยะมหาราช จันทร์ที่  23 ตค.  ไม่หยุด

      งาน  วันพระราชพิธีฯ   พฤหัสที่ 26 - 29 ตค.   หยุด  4  วัน.

สยามเฟริสท์

     วันปิยะมหาราช จันทร์ที่  23 ตค.  ไม่หยุด

       งาน  วันพระราชพิธีฯ   พฤหัสที่ 26 ตค.   หยุด  1  วัน

ไปรษณีย์ไทย

      วันปิยะมหาราช จันทร์ที่  23 ตค. หยุด  1  วัน

       งาน  วันพระราชพิธีฯ   พฤหัสที่ 26 ตค.   หยุด  1  วัน

           ขึ้นอยู่ที่ ระยะใกล้ ไกล 

 

  

 
สำหรับร้านค้าสมาชิก

วิธีใช้งาน โปรแกรม Kiosk
ร้านค้าใช้บริการ
สินค้าใช้ในร้าน
Test Monitor
อบรมถ่ายภาพในร้าน
ของขวัญปีใหม่
ราคากลางCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

ทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105544000998 .โรเชสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 2046/12-15 .เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 Tel.02-7181263-7 Fax.02-7182334 E-mail service@123yim.com