ReadyPlanet.com
dot dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


วันหยุด

 เทศกาลปีใหม่ 2561

โรเชสเตอร์ หยุด  30 ธค.  ถึง 2  มค.  61

เปิดบริการ พุธที่ 3 มค. 2561  

 

 สำหรับร้านค้า ต่างจังหวัด รหัส  5xxxx   โปรดดูตารางวันหยุดของบริษัทขนส่ง

K S M

      หยุด    29 ธค.  ถึง 2 มค.  61     เปิด 3 มค. 2561

N T C

      หยุด    29 ธค.  ถึง 2 มค.  61     เปิด 3 มค. 2561

P M

     หยุด    29 ธค.  ถึง 2 มค.  61     เปิด 3 มค. 2561

P L

      หยุด    29 ธค.  ถึง 2 มค.  61     เปิด 3 มค. 2561

P P

      หยุด    29 ธค.  ถึง 2 มค.  61     เปิด 3 มค. 2561

S P

      หยุด    29 ธค.  ถึง 2 มค.  61     เปิด 3 มค. 2561

P S

       หยุด    29 ธค.  ถึง 2 มค.  61     เปิด 3 มค. 2561

P R

       หยุด    29 ธค.  ถึง 2 มค.  61     เปิด 3 มค. 2561

P I N

       หยุด    29 ธค.  ถึง 2 มค.  61     เปิด 3 มค. 2561

สยามเฟริสท์

       หยุด    29 ธค.  ถึง 2 มค.  61     เปิด 3 มค. 2561

H W L

       หยุด   26 ธค.  ถึง  2 มค.  61    เปิด  3 มค. 2561

ไปรษณีย์ไทย

       หยุด    29 ธค.  ถึง 2 มค.  61     เปิด 3 มค. 2561

  

 

  

 
สำหรับร้านค้าสมาชิก

วิธีใช้งาน โปรแกรม Kiosk
ร้านค้าใช้บริการ
สินค้าใช้ในร้าน
Test Monitor
อบรมถ่ายภาพในร้าน
ของขวัญปีใหม่
ราคากลางCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

ทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105544000998 .โรเชสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 2046/12-15 .เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 Tel.02-7181263-7 Fax.02-7182334 E-mail service@123yim.com