ReadyPlanet.com
dot dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


วันหยุด

 วัน เฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 

 

 โรเชสเตอร์  หยุด 1 วัน 

 สำหรับร้านค้า ต่างจังหวัด รหัส  5xxxx   โปรดดูตารางวันหยุดของบริษัทขนส่ง

K S M

    หยุด   เสาร์ที่ 12  สิงหาคม

              งานวันที่  11, 12, 13 สค. ได้งานวันจันทร์ที่ 14  สค.

P M

    หยุด   เสาร์ที่ 12  สิงหาคม

              งานวันที่  11, 12, 13 สค. ได้งานวันจันทร์ที่ 14  สค.

N T C

   หยุด   เสาร์ที่ 12  สิงหาคม

              งานวันที่  11, 12, 13 สค. ได้งานวันจันทร์ที่ 14  สค.

P R

   หยุด   เสาร์ที่ 12  สิงหาคม

              งานวันที่  11, 12, 13 สค. ได้งานวันจันทร์ที่ 14  สค.

P L

   หยุด   เสาร์ที่ 12  สิงหาคม

              งานวันที่  11, 12, 13 สค. ได้งานวันจันทร์ที่ 14  สค.

P P

   หยุด   เสาร์ที่ 12  สิงหาคม

              งานวันที่  11, 12, 13 สค. ได้งานวันจันทร์ที่ 14  สค.

H W L
    

    หยุด   เสาร์ที่ 12  สิงหาคม

              งานวันที่  11, 12, 13 สค. ได้งานวันจันทร์ที่ 14  สค.

S P

   หยุด   เสาร์ที่ 12  สิงหาคม

              งานวันที่  11, 12, 13 สค. ได้งานวันจันทร์ที่ 14  สค.

P I N

    หยุด   เสาร์ที่ 12  สิงหาคม

              งานวันที่  11, 12, 13 สค. ได้งานวันจันทร์ที่ 14  สค.

สยามเฟริสท์

   หยุด   เสาร์ที่ 12  สิงหาคม

              งานวันที่  11, 12, 13 สค. ได้งานวันจันทร์ที่ 14  สค.

ไปรษณีย์ไทย

   หยุด   เสาร์ที่ 12  และวันจันทร์ที่ 14   สิงหาคม

              งานวันที่  11, 12, 13, 14  สค. ได้งานวันอังคารที่ 15  สค.

               ขึ้นอยู่ที่ ระยะใกล้ ไกล 

 

  

 
สำหรับร้านค้าสมาชิก

วิธีใช้งาน โปรแกรม Kiosk
ร้านค้าใช้บริการ
สินค้าใช้ในร้าน
Test Monitor
ถ่ายภาพครอบครัว
อบรมถ่ายภาพในร้าน
ของขวัญปีใหม่
ราคากลางCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

ทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0105544000998 .โรเชสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 2046/12-15 .เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 Tel.02-7181263-7 Fax.02-7182334 E-mail service@123yim.com